Acasa


   Scopul principal al ASOCIAŢIEI ABSOLVENŢII ŞI PRIETENII FACULTĂŢII DE GEODEZIE (APFG) îl constituie stimularea cercetării ştiinţifice în domeniile geodezie, topografie, cadastru, măsurători geodezice inginereşti, GIS, cartografie, fotogrammetrie, teledetecţie, scanare laser, geomatică, sisteme informaţionale în cadastru și publicitate imobiliară, managementul informației geospaţiale, planificare spaţială şi modelare 3D şi de a cultiva legăturile dintre specialiştii din domeniile menţionate anterior, în vederea creşterii performanţelor profesionale.

    Pentru îndeplinirea scopului propus, Asociaţia va concepe, organiza, promova şi implementa proiecte de interes comun.

    Scopul asociaţiei este nepatrimonial, are un caracter ştiinţific, educativ, informativ, cultural şi filantropic.


    Puteti sustine Asociaţia prin implicarea ca membru, prin donații, prin completarea formularului 230.