Membri


Membrii Asociaţiei pot fi:

Membri fondatori - care dobândesc calitatea de membru în momentul constituirii Asociaţiei.

Membri asociaţi - care vor dobândi această calitate în urma înaintării şi respectiv aprobării unei cereri pe care aceştia o vor adresa către Adunarea Generală, singura abilitată să se pronunţe asupra admiterii de noi membri. Dobândirea calităţii de membru asociat se poate face doar cu acceptul tuturor membrilor Consiliului Director. În caz de refuz, Adunarea nu este obligată să îşi motiveze decizia.

Membri onorifici – care dobândesc această calitate la propunerea Adunării Generale şi cu acordul Consiliului Director, în urma unor servicii deosebite aduse Asociaţiei. Membrii onorifici nu au drept de vot în Adunarea Generală.

Pot fi membri cu drepturi depline:

  • Persoane fizice şi juridice care au fondat Asociaţia.
  • Orice alţi membri pe care  Adunarea Generală i-a confirmat în unanimitate.

Membri fondatori
1  Gheorghe BADEA
2  Aurel Florentin Cătălin NEGRILĂ
3  Caius DIDULESCU
4  Iohan NEUNER
5  Ana-Cornelia BADEA
6  Adrian SAVU
7  Constantin COȘARCĂ
8  Aurel SĂRĂCIN
9  Tudorel Silviu CLINCI