Obiective


Pentru îndeplinirea scopului propus, Asociaţia îşi propune realizarea următoarelor obiective şi activităţi:

 1. va organiza conferinţe, simpozioane, cursuri de perfecţionare, workshop-uri, expoziţii tehnice, realizarea şi valorificarea de licenţe, transfer tehnologic al rezultatelor cercetării către sectorul economic şi alte forme de dezbatere specializate axate pe probleme ale domeniilor menţionate;
 2. va promova participarea la concursuri profesionale, simpozioane, workshop-uri, sesiuni ştiinţifice locale, naţionale sau internaţionale a membrilor săi, cât şi a viitorilor specialişti;
 3. va sprijini specialiştii în domeniu pentru publicarea de articole ştiinţifice şi cărţi în domeniile menţionate;
 4. va susţine şi promova activitatea de pregătire şi perfecţionare a membrilor, prin:
  1. organizarea, în colaborare, de cursuri, stagii de pregătire, schimburi de experienţă, documentări şi perfecţionări individuale şi de grup, în ţară si străinătate;
  2. organizarea de centre de studii, de informare, bănci de date în diferite localităţi, puse la dispoziţia specialiştilor în domeniu;
 5. va stimula implicarea specialiştilor în educaţia durabilă a societăţii, cu scopul informării corecte despre menirea şi rolul profesiei într-o societate modernă;
 6. va oferi membrilor săi sprijin moral şi logistic în scopul dobândirii statutului social, conform pregătirii dobândite şi atestate prin Colegii de specialitate;
 7. va informa absolvenţii asupra formelor de educaţie continuă, va iniţia şi susţine programe privind stimularea performanţei profesionale, organizate la sediul facultăţii sau sub forma de învăţământ la distanţă, în vederea stimulării lor pentru învăţarea permanentă;
 8. va atrage specialiştii din domeniu şi membrii ASOCIAŢIEI ABSOLVENŢII ŞI PRIETENII FACULTĂŢII DE GEODEZIE în vederea participării la activităţi ca:
  1. acordarea de asistenţă profesională pentru studenţi şi absolvenţi;
  2. colaborare cu facultatea privind stimularea performanţei în învăţământ (acordarea unor premii pentru activitatea profesională, pentru rezultatele la concursurile profesionale şi la manifestările ştiinţifice studenţeşti);
  3. invitarea studenţilor pentru efectuarea unor vizite de documentare sau a practicii în societăţile comerciale în care specialiştii în domeniu îşi deşfăşoară activitatea;
  4. întocmirea de profiluri pentru cariere profesionale;
  5. consilierea studenţilor în legătură cu cariera;
  6. furnizarea de informaţii de pe piaţa forţei de muncă.
 9. ASOCIAŢIA ABSOLVENŢII ŞI PRIETENII FACULTĂŢII DE GEODEZIE susţine organizarea oricărei alte acţiuni şi activităţi compatibile cu obiectivele sale şi conforme legislaţiei române. Intretinerea de relatii cu publicul si grupul tinta in sfera puterii, a legislativului si administratiei la nivel central sau local precum si in sfera audiovizualului si presei scrise cu privire la nevoile si problemele cu care se confrunta acestia in societate, constientizarea opiniei publice asupra acestora;
 10. organizarea de programe si evenimente complementare domeniilor menţionate, care contribuie la dezvoltarea inteligentei emotionale si creative a studentilor;
 11. apararea intereselor si drepturilor membrilor ASOCIAŢIEI ABSOLVENŢII ŞI PRIETENII FACULTĂŢII DE GEODEZIE;
 12. promovarea si apararea imaginii ASOCIAŢIEI ABSOLVENŢII ŞI PRIETENII FACULTĂŢII DE GEODEZIE;
 13. ASOCIAŢIA ABSOLVENŢII ŞI PRIETENII FACULTĂŢII DE GEODEZIE susţine activ toate iniţiativele Centrelor de Cercetare MGIIDS şi GEOS ale Facultăţii de Geodezie.